Rovnováha tří sil

Zde je předložen jednoduchý pokus týkající se rovnováhy tří sil: Závažíčka jsou zavěšena na třech nitích. Dvě z nití běží zcela bez tření přes kladky. Tři síly působící na uzlík (znázorněné barevnými vektory) jsou v rovnováze.

Do textových polí můžete zapsat velikosti jednotlivých sil v rozmezí 1 až 10 N (nezapomeňte po zadání stisknout "Enter"). Všimněte si, že každá síla musí být menší než součet dalších dvou sil! Tahem myši za kladku lze posouvat nejen stojanem, ale i kladnou po něm. Volbou "Rovnoběžník" si zvolíte, zda se má zobrazit vektorový rovnoběžník, či nikoliv. V dolní pravé části jsou uvedeny úhly, které svírá červená resp. modrá síla se svislým směrem.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/equilibrium_cz.htm
© Walter Fendt, March 11, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: November 29, 2005