Elektromagnetické vlnění

Tato animace ukazuje elektromagnetické vlnění, konkrétně rovinně polarizovanou vlnu, která se šíří v kladném směru osy x. Vektory elektrické intenzity (zobrazeny červeně) jsou rovnoběžné s osou y, vektory magnetického pole (zobrazeny modře) jsou rovnoběžné s osou z.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/emwave_cz.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005