Stejnosměrný motor

Tento aplet ukazuje model stejnosměrného motoru, který je zredukován jen na fyzikálně nejdůležitější části, jako je stator tvořený permanentním magnetem a rotor tvořený cívkou s komutátorem schopnou otáčet se okolo podélné osy.

Červené šipky znázorňují dohodnutý směr elektrického proudu (od + k -). Modře jsou znázorněny magnetické indukční čáry (orientované od červeného severního magn. pólu k zelenému jižnímu magn. pólu). Černé šipky reprezentují Lorentzovu magnetickou sílu, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli.

Zmíněná Lorentzova síla je kolmá na směr elektrického proudu a na směr magnetických siločar. Orientaci této síly získáme pomocí známého pravidla levé ruky:

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly (dohodnutý) směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/electricmotor_cz.htm
© Walter Fendt, November 29, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005