Ohyb (difrakce) světla na dvojštěrbině

 

Pozn.:
V tomto apletu není ve výpočtu intenzity zohledněn difrakční jev na šířce každé ze štěrbin.
 
Podmínka maxim:
 
b sin λ  =  k λ

b … vzdálenost štěrbin
α … úhel
k … řád maxima (0, 1, 2, …)
λ … vlnová délka

 
Podmínka minim:
 
b sin α  =  (k + ½) λ

b … vzdálenost štěrbin
α … úhel
k … řád minima (0, 1, 2, …)
λ … vlnová délka

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/doubleslit_cz.htm
© Walter Fendt, October 7, 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009