Příklad Dopplerova jevu

Vozidlo rychlé záchranné služby se zapnutou sirénou míjí člověka stojícího na chodníku.

Pozn.:
Tento aplet není v jednom ohledu příliš realistický: Aby byl Dopplerův jev jasně viditelný, mají zde zvukové vlny menší rychlost než ve skutečnosti.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/dopplereff_cz.htm
© Walter Fendt, February 25, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005