Vázané oscilátory

V této simulaci pozorujeme chování dvou kyvadel, která jsou spojena pružinou nepatrné tuhosti (slabá vazba). Charakteristické pro tento kmitající systém je "přelévání" energie z jednoho kyvadla do druhého a zpět.

Tlačítko "Reset" uvede systém do počáteční pozice. Druhým tlačítkem můžeme spustit a zastavit simulaci. Při volbě "Zpomaleně" se celá simulace pětkrát zpomalí. V zadávacích políčkách můžeme zadat počáteční polohu obou kyvadel, přičemž záporná hodnota úhlu znamená, že je kyvadlo vychýleno doleva (při kladné hodnotě doprava).

Vlastních kmitů systému můžeme dosáhnout následujícími způsoby:

Jestliže do jednoho z políček počáteční výchylky zadáme hodnotu 0°, bude se celá energie kmitání přenášet na jedno z kyvadel: Kyvadlo, které bylo na začátku v střední poloze začíná kmitat, druhé se naopak zastavuje. Za určitou dobu se první kyvadlo rozkýve a druhé naopak zastaví. Celý proces ze začne opakovat, jenže s vyměněnými rolemi.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/cpendula_cz.htm
© Walter Fendt, July 5, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2003