Zapojování R, L, C prvků

 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/combrlc_cz.htm
© Walter Fendt, March 19, 2004
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modifiation: December 2, 2005