Zapojování rezistorů

 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/combres_cz.htm
© Walter Fendt, September 11, 2002
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005