Pružná a nepružná srážka

Tento Java aplet demonstruje pružnou a nepružnou srážku dvou těles (znázorněné dvěma vozíky). Pro dokonale pružnou srážku je chrakteristická platnost zákona zachování mechanické energie. Naopak při dokonale nepružné srážce (vozíky se spojí a mají stejnou rychlost) je součet jejich kinetických energií po srážce menší než součet kinetických energií na počátku, neboť část energie se přeměnila na energii vnitřní (zahrátí vozíků).

Celková hybnost obou těles se zachovává vždy nezávisle na tom, zda šlo o srážku pružnou či neopružnou. Pohyb hmotného středu (těžiště) soustavy dvojice vozíků (znázorněn žlutým bodem) není nikterak ovlivněn procesem srážky.

Použitím vhodného tlačítka v pravém horním rohu zeleného panelu můžete zvolit typ srážky. Tlačítko "Reset" přenese vozíky do jejich původní pozice. Animace je odstartována tlačítkem "Start". 10x zpomalit pohyb můžete volbou "Zpomaleně".

Do příslušných textových polí lze zadávat velikosti hmotnotí a rychlostí jednotlivých vozíků. Kladné (záporné) hodnoty rychlosti budou brány jako pohyb na pravou (levou) stranu. Příliš velké hodnoty jsou automaticky opraveny na přijatelné hodnoty.

V závislosti na volbě pravých dolních tlačítek bude aplet znázorňovat buď okamžité rychlosti, hybnosti nebo kinetickou energii.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/collision_cz.htm
© Walter Fendt, November 7, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005