Rovnoměrný pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici hraje důležitou roli v přírodě i technice. Kupříkladu planety se pohybují po (přibližně) kruhových drahách kolem Slunce. Dalšími příklady jsou rotující části elektromotoru nebo klikového hřídele u benzínového motoru.

Tento Java aplet ukazuje pohyb po kružnici, ve kterém je znázorněna časová závislost okamžité polohy (souřadnice), rychlosti, zrychlení a působící síly. Tlačítko "Reset" nastavuje pohybující se těleso do původní polohy. Druhým tlačítkem můžete animaci spustit, zastavit a nebo pokračovat v simulaci. Pokud zvolíte možnost "Zpomaleně", bude pohyb desetkrát pomalejší. Pomocí daných vstupních polí můžete měnit poloměr trajektorie, periodu pohybu a hmotnost tělesa. Přepínače na zeleném panelu dávají možnost zobrazit jednu ze čtyř fyzikálních veličin.

 

Polohový vektor (červený) s počátkem ve středu otáčení (střed systému souřadnic) popisuje polohu pohybujícího se tělesa. Vektor rychlosti (fialový) má směr tečny k trajektorii (kružnici) a je tedy kolmý na poloměr (polohový vektor). Vektor zrychlení (modrý) míří překvapivě do středu. Zrychlení zde nepředstavuje zvětšení či zmenšení velikosti rychlosti, ale změnu směru vektoru rychlosti. Totéž platí i pro sílu (zelená) působící na pohybující se těleso. Není tedy divu, že i názvy jako dostředivé zrychlení a dostředivá síla vystihují to, že oba tyto vektory směřují právě do středu kruhového pohybu.

 

 
Physics
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/circmotion_cz.htm
© Walter Fendt, March 25, 2007
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 11, 2009