Model kolotoče
(Dostředivá síla)

Pokud na těleso nepůsobí žádná síla, rychlost pohybu tělesa a samotný směr pohybu vychází z prvního Newtonova zákona (zákon setrvačnosti). V případě pohybu po kružnici je ale situace jiná. V tomto případě musí působit síla, tzv. síla dostředivá, jejíž směr je dostředu a která zakřivuje trajektorii. Tento zjednodušený model kolotoče znázorňuje tuto sílu.

Výběrem druhého ze čtyř knoflíků v pravém horním rohu znázorníte vektory všech působících sil na každém z devíti kyvadel. Tíhová síla je znázorněna černě, síla působící na závěs kyvadla modře. Vektorovým součtem (pomocí vekt. rovnoběžníku) získáme výslednou sílu (červená), která je dostředivou silou.

Jako doplněk k znázorněné situaci (s vektory sil, či bez nich) aplet nabízí jednoduchý dvoudimenzionální nákres vektorů působících sil ("Náčrtek") nebo možnost vypočítání číselných hodnot kruhového pohybu ("Numerické hodnoty").

Pokud chcete přesně sledovat jednotlivé vektory, můžete zastavit rotaci tlačítkem "Pauza/Pokračovat" nebo 10x zpomalit zaškrnutím "Zpomaleně". Textová pole umožňují v určitých mezích měnit parametry (Nezpomeňte potvrdit klávesou "Enter").

Pozn:
Simulace předpokládá kruhový pohyb s konstantní úhlovou rychlostí. Na efekty při zpomalování či zrychlování po změně parametrů není brán zřetel. Vliv odporu vzduchu je rovněž zanedbán.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/carousel_cz.htm
© Walter Fendt, March 10, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005