Vztlaková síla v kapalinách

Tento Java aplet znázorňuje jednoduchý pokus, ve kterém jde o vztlakovou sílu v kapalinách. Pevné těleso je zavěšeno na siloměru a ponořeno do kapaliny (pomocí tahů myši). V tomto případě se měřená síla, která je rovna rozdílu tíhy a vztlakové síly, zmenší.

Můžete změnit (v daných mezích) zadané hodnoty plochy podstavy, výšky a hustoty tělesa. Tyto hodnoty zadáte pomocí textových polí. Po zadání a stisknutí "Enter", program přepočítá hodnoty hloubky, objemu, vztalkové síly a měřené síly. Gravitační zrychlení předpokládáme g = 9,81 m/s2.

Překročíte-li rozsah měření, objeví se hláška: "Rozsah překročen!" (červené písmo). V takovém případě musíte vybrat adekvátní měřicí rozsah.

Archimedův zákon:
Velikost vztlakové síly je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/buoyforce_cz.htm
© Walter Fendt, April 19, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 2, 2009