Rovnoměrně zrychlený pohyb

Tento Java aplet znázorňuje auto, které se pohybuje s konstantním zrychlením. Na zeleném panelu můžete zadat počáteční hodnoty - polohu, rychlost a zrychlení (Nezapoměňte potvrdit klávesou "Enter"). Tlačítka v horní části panelu slouží k běhu a zastavení animace. Zaškrtnutím volby "Zpomaleně" můžete simulaci desetkrát zpomalit. V dolní části panelu můžete vybrat, zda se v animaci bude zobrazovat vektor okamžité rychlosti či zrychlení.

Trojice digitálních hodin zobrazuje čas, který uběhl od startu. Jakmile auto dosáhne zelené (popř. červené) značky, zastaví se čas na hodinách dané barvy. Polohy obou značek lze měnit posouváním myší.

Tři grafy znázorňují pohyb vozidla:

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/acceleration_cz.htm
© Walter Fendt, November 2, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: November 29, 2005