Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

Fyzika II Fyzika II
Petr Kulhánek
(2001/2018)
Fyzika II


Na těchto stránkách naleznete přehled základních vztahů a principů z termodynamiky, kmitů, vln, elektromagnetických vln, optiky, relativity a kvantové teorie. Jednotlivé pasáže jsou doplněny jednoduchými příklady. V žádném případě nejde o úplný přehled ani o systematický výukový materiál. Ten naleznete v sekcích Fyzika IFyzika II. Tyto vztahy mohou být užitečné jako doplňkový materiál usnadňující studentům rychlou orientaci. Vznikly na základě osnov platných na FEL ČVUT v Praze v roce 2001, revitalizací prošly v roce 2018.


bullet


bullet Aldebaran Homepage Aldebaran Homepage