Digitalizace zvuku

Vzorkování signálu

Odebírání vzorku z přijímaného signálu v definovaných časových intervalech (podle vzorkovací frekvence) např. 8 kHz – telefon, 11kHz – lidská řeč, 22 kHz – kvalita audiokazety, 44,1 kHz – CD kvalita.

Příklady typických vzorkovacích frekvenci podle využití:

Slavný Shannon-Nyquist-Kotelnikův teorém říká:„Vzorkovací frekvence musí být více alespoň dvojnásobkem, největší frekvence vzorkovaného signálu.“ lidské ucho vnímá max. 22 kHz => vzorkovací frekvence 44,1 kHz.

Vlastnosti digitalizace

Výhody Nevýhody
Snadné uchováníV zavislosti na parametrech ztráta časti původní informace
Neomezený počet kopií
Přehráváním nedochází ke snížení kvality
Možnost dalšího zpracování

 

 

Online škola mladých autorů