glossary glossary

 

Nuklid – druh atomového jádra, určený počtem protonů a neutronů. Významem odpovídá izotopu chemického prvku.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage