METEORITY

Kromě planet a Slunce tvoří naši Sluneční soustavu nepřeberné množství drobnějších těles. Zejména k nim patří planetky, komety a meteority. Hmotnost všech těchto těles je zanedbatelná v měřítkách Sluneční soustavy, ale jejich význam pro poznání minulosti Sluneční soustavy může být principiální.

Více se dozvíte v sekci Astrofyzika, v kapitole Meziplanetární hmota.


ALH 84001 (meteorit z Marsu) - nalezen v Alan Hills (ALH) v Antarktidě v roce 1984. Nejslavnější meteorit z Marsu. Někteří odborníci se domnívali, že mikroskopické struktury nalezené v meteoritu svědčí o primitivním životě na Marsu před 3,6 miliardy roků (1996). Kamenný meteorit má hmotnost 1,9 kilogramu. Před šestnácti miliony roky došlo při srážce Marsu s planetkou k vyvržení mnoha kamenných bloků. Jeden z nich se pak před 13 tisíci roky srazil se Zemí a dopadl do Antarktidy. Dnes je známo 14 meteoritů z Marsu.

  


Třináctka - meteorit z Marsu. Dvoukilogramový meteorit o velikosti grapefruitu nalezený na Sahaře, třináctý meteorit pocházející z Marsu. Odhaduje se, že nalezený meteorit ležel na Sahaře asi 40 tisíc let. Kdy přesně byla Šťastná třináctka objevena, není známo. Je totiž ve vlastnictví soukromé osoby, která k rozboru věnovala pouze malý vzorek. Jedná se tak o jediný marsovský meteorit v soukromých rukách. Dalších šest vlastní americká vláda a zbytek muzea. (IAN).


Datr Al Gani 489 - 14. známý meteorit z Marsu. Nalezen v Lybijské poušti v roce 1997. Hmotnost má 2146 g.

.


Meteorit z planetky Vesta - v květnu 1996 se planetka Vesta přiblížila na 180×106 km. Na prvním snímku je patrný rozsáhlý kráter, který se stal důležitým spojovacím článkem mezi třetí největší planetkou (průměr 525 km) a jistým druhem meteoritů známých ze Země (HST, FOC, 1996). Na druhém snímku je meteorit nalezený na Zemi, který pravděpodobně pochází z planetky Vesta.

Vesta (HST) Vesta (meteorit)


Leonidy - meteorický roj souvisící s kometou Tempel-Tuttle s maximem kolem 17.11. Po cca 33 letech je aktivita roje výrazně vyšší díky průchodu Země v blízkosti jádra bývalé komety. První obrázek: Meteorický déšť  v roce 1966, druhý obrázek: Leonidy v roce 1998. Na dalším obrázku je animace Leonidy z roku 1998. Na posledním vidíte dráhu komety Tempel−Tuttle (IAN).

1966 
 


Geminidy - průlet souhvězdím Orion, animace.  Jasnější meteor je Geminidou, druhý je sporadický (Dr. Tony Phillipse, Aspendell, Kalifornie, 1998).


Bolidová síť - Celooblohový snímek, stopa je uměle přerušována před kamerou rotujícím segmentem. Slouží k určení času průletu bolidu (velmi jasného meteoru). V České Republice existuje 10 nepřetržitě pracujících celooblohových komor tzv. bolidové sítě založené v 50. letech Z. Ceplechou. Na snímku bolid Kouřim fotografovaný v Ondřejově 22.4.1995.


Bolid Tagish Lake - Bolid nad jižním Yukonem z 18.1.2000, průměr 5 m, hmotnost 200 tun, rázová vlna od Aljašky po Britskou Kolumbii. Kouřová stopa 2 hodiny. Jas jako ve dne. Zbytky meteoritu nalezeny na zamrzlém jezeře Tagish Lake, největší nalezený úlomek měl hmotnost 2.3 kg.


Bolid Morávka - Bolid na Severní Moravě ze dne 6.5.2000. Viditelný po celých Čechách, Moravě, Slezku a Polsku. Původní těleso mělo rozměr přibližně 1 metr a hmotnost asi 2 tuny. Na základě pozorování a tří pořízených videí byly nalezeny  3 úlomky. Jde o jeden z šesti na světě nalezených meteoritů na základě pozorování (2 ČR, 2 USA, 2 Kanada). U nás byl v roce 1959 ještě nalezen slavný meteorit Příbram.

1. záznam: Jindřichov ve Slezku, Jiří Fabig, délka záznamu 1 s, zorné pole 8×11° , zachycuje bolid v době, kdy vypadá jako jedno těleso s ohonem.

2. záznam: Velká Javorina, Jiří Gurňák, délka záznamu 0,8 s, zorné pole 35×45° , zachycuje bolid v době po rozpadu, je vidět jen jako bod.

 


Fotografie

Aldebaran Homepage