KVASARY

Kvasary (kvazistelární, jakoby hvězdné objekty). Nacházejí se ve velkých kosmologických vzdálenostech, jsou poznamenány rozpínáním Vesmíru a jejich světlo je výrazně posunuté k červenému konci spektra. Energetická bilance odpovídá vyzařování celých galaxií. Pravděpodobně zárodky budoucích galaxií, často s obří černou dírou v centru a s charakteristickým výtryskem hmoty.


3C 175 (Cyg A) - nejjasnější radiový zdroj v Kasiopei. V centru černá díra s akrečním diskem a výtryskem elektronů a protonů urychlených téměř na rychlost světla. Výtrysk proniká do okolního plynu a vytváří dvě charakteristické radiové skvrny. Výtrysk je dlouhý kolem miliónu l.y. (VLA, snímek uměle posunut do viditelného oboru)


3C 84 (NGC 1275, Per A) - kvasar fotografovaný v radiovém oboru (22 GHz) soustavou radioteleskopů VLBA. Snímek uměle posunut do viditelného oboru. Nejjasnější radiový zdroj v Perseu. Charakteristický výtrysk urychlených nabitých částic.


MG 0414+534
(VLT, 26.11.1998, ESO)
Kvasar fotografovaný v IR oblasti, patrný efekt gravitační čočky, čtyřnásobný obraz.


PG 1115+080 
(HST 1998)
Kvasar zobrazený gravitační čočkou jako čtyři objekty. Využit ke zjištění Hubbleovy konstanty H = 68 km s−1
Mpc−1. Dnešní hodnota (2003) z měření sondy WMAP je (71±4) km s−1 Mpc−1.


PKS 0637-752 s jetem
(Chandra, 1999, RTG obor)


Fotografie

Aldebaran Homepage