DALEKOHLEDY I

Obecné informace o dalekohledech naleznete v kategorii Astrofyzika, kapitole Dalekohledy. Také se můžete podívat na tabulku největších dalekohledů obou polokoulí a porovnat plochy  jejich zrcadel.


Mauna Kea - hora se tyčí do výše 4 000 km na Havajských ostrovech a je na ní postaveno asi tucet obřích dalekohledů. Hora je známa mimořádně příznivými podmínkami pro pozorování (65% jasných nocí v roce, stabilní teplota, nízká vlhkost). Na snímku je obdélníkem vyznačen Keckův dvojitý dalekohled, v tuto chvíli největší dalekohled světa.

Hora Mauna Kea


Keckův dalekohled - největší optický dalekohled na světě (2×10 m, 1996). Pojmenován podle W. M. Kecka. Je umístěn je na Havajských ostrovech, na hoře Mauna Kea. Je schopen práce i v IR oboru. Jde o dva dalekohledy, každý váží 300 tun. Zrcadlo každého dalekohledu má průměr 10 metrů a skládá se z 36 šestiúhelníkových prvků. První zrcadlo zprovozněno v roce 1993, druhé v roce 1996. V březnu 2001 zprovozněn kombinovaný (interferometrický) režim. Systém adaptivní optiky koriguje turbulence v atmosféře pomocí rychle se prohýbajícího malého zrcátka (15 cm, 349 přítlačných bodů, 670 korekcí za sekundu). Referenčním zdrojem je 20 W laserem excitovaná oblast sodíkových atomů 95 km nad Zemí o velikosti cca 1 m. Jeví se ze Země jako hvězda 9,5 magnitudy.

 Keckovo dvojče 

Logo


VLT (Very Large Telescope Interferometry Array) ESO Cerro Paranal 2635 m, Chille

Soustava VLT je složena ze čtyř dalekohledů s celistvými zrcadly o průměru 8,2 metru (Antú - 1998; Kueyen - 1999; Melipal - 2000; Yepun - 2001). Názvy zrcadel znamenají v Mapušštině Slunce, Měsíc, Jižní Kříž a Venuši. Sběrná plocha každého z velkých přístrojů je 53 metrů čtverečních. V tuto chvíli (2001)  dalekohledy pracují odděleně. Systém adaptivní optiky umožňuje zvýšit rozlišovací schopnost z 0,18" na 0,005" (turbulence v atmosféře jsou kompenzovány rychlými změnami malého zrcátka). V případě, že budou pracovat dohromady vytvoří interferometr o základně 200 m a budou se chovat jako jediný dalekohled o průměru 16 metrů. VLT se tak stane největším dalekohledem světa. Vzhledem ke svým schopnostem bude komplikovaný dalekohled používán od možné přímé detekce planet u nejbližších hvězd až pro detailní studium jader aktivních galaxií. Dokončení 2005.

   

Další snímky: Stavba VLT (1, 2, 3), kopule (1), zrcadlo (1, 2, 3, 4, 5), detaily dalekohledu (1, 2, 3), interferometrie (1).


HET - Hobby-Robert E. Eberly dalekohled
umístění: McDonaldova observatoř, Texas
uvedení do provozu: 8.10.1997
konstrukce: 91 jednometrových šestiúhelníkových zrcadel
hmotnost
: 80 tun
užitečný průměr: 9.2 m 
průměr zrcadla: 10 m×11 m
systém
: zrcadlo pohyblivé jen v azimutu, navádění zprostředkováno pohybem sekundárního zrcadla
cena: 14 000 000 USD

 Budova dalekohledu Zrcadlo

Další snímky: kopule (1), zrcadlo (1).


SALT (Southern African Large Telescope) - bude umístěn poblíž Sutherlandu, asi tři sta kilometrů severovýchodně od Cape Townu. Půjde o kopii dalekohledu HET. se stejnými parametry. Dokončení plánováno v roce 2003.

Efektivní průměr: 9.2 m. 
Délka: 13 m 
Hmotnost: 80 tun 
Průměr zrcadla: 11 m, 91 hexagonálních segmentů o šířce jeden metr 
Systém: Zrcadlo nepohyblivé, navádění zprostředkováno pohybem sekundárního zrcadla.


GTC/ORM (Grand Telescope Canaria/Observatorio del Roque de los Muchachos) - plánovaný španělský dalekohled. Bude umístěn v blízkosti La Palma na Kanárských ostrovech. Segmentovaný dalekohled o průměru 10.2 m. Má být uveden do provozu 2002−2003. Předpokládaná rozlišovací schopnost 0.18".


LBT (Large Binocular Telescope) - plánovaný italský dalekohled. Bude umístěn v Arizoně. Bude mít dvě zrcadla o průměru 8.4 m (efektivní průměr 11.8 m). Díky binokulárnímu uspořádání by kvalita obrazu měla odpovídat jednomu dalekohledu o průměru 22.8 m. V roce 2000 dokončena stavba budovy, v polovině 2001 by se měl dalekohled stěhovat z Itálie do Arizony. Dalekohled je vyráběn v Itálii, zrcadlo je odléváno v Aroizoně.

Budova dalekohledu


Subaru - Největšího celistvé zrcadlo na světě. Japonský dalekohled umístěný na vrcholu hory Mauna Kea na Havaji.
průměr: 8,3 metru s centrálním otvorem 1,2 metru 
tloušťka: 20 centimetrů 
hmotnost: 22,8 tuny 
efektivní průměr: 8,2 metru 
ohnisková vzdálenost: 15 metrů 
přesnost vybroušení povrchu zrcadla: 12 nanometrů 
Uvedení do provozu: 1999.

Na prostředním snímku je největší celistvé zrcadlo na světě krátce po svém vyleštění. Je natolik tenké, že jím pohodlně vidíte skrz. Aby se nezlomilo, musí jej podepírat celá soustava počítačově řízených servomotorků.

Budova teleskopu Zrcadlo Primární zrcadlo

Další snímky: kopule, ze stavby, schéma, dalekohled, písty pod zrcadlem, Super Camera, Hickson Group, Saturn a Jupiter


Gemini  - dvě observatoře se zrcadly o průměru 8.1 m. Na severní polokouli je Gemini N (Mauna Kea, Havaj, 4100 m) a na jižní polokouli Gemini S (Cerro Pachón, Chille, 2737 m). Uvedení do provozu: 2000. Tloušťka zrcadla 20 cm, přesnost plochy 16 nm, hmotnost zrcadla 22 tun, ohnisko 14.4 m, centrální otvor 1.18 m.

Budova dalekohledu Gemini S Zrcadlo Gemini South

Další snímky: kopule Gemini North (1, 2)


Magellan - dvojice dalekohledů o průměru 6.5 m na jižní polokouli (Chillské Andy, Las Campanas, 2 300 m). První zrcadlo v provozu od roku 2000, transport z Arizony (kde bylo odlito) do Chille se uskutečnil v roce 1999 a trval 23 dní. Druhý dalekohled bude zprovozněn v roce 2002.


NODO - NASA Orbital Debris Observatory 
Nové Mexiko, 2758 m nad mořem, tekutý rtuťový rotující dalekohled (asi 5 litrů rtuti)
f = 6 otáček za vteřinu
d = 3 m
Animace zastavení zrcadla. Podobných dalekohledů je více. Společnost UBC staví šestimetrový dalekohled 70 km východně od Vancouveru.

Zastavený dalekohled


Fotografie

Aldebaran Homepage