PRVNÍ STRANAOBSAH

 

 

Elektřina a magnetizmus → Vizualizace → Záření

Vizualizace – záření

Záření

Záření dipólu
Záření dipólu
Záření dipólu

Záření dipólu. Tyto animace ilustrují dipólové záření z bodového elektrického dipólu. Vektor dipólového momentu je orientován svisle a jeho velikost se mění sinusově s amplitudou 10 %.

V první ukázce si můžete prohlédnout pole v kvazistatické oblasti, indukční oblasti a zářivé oblasti. Silokřivky pole se pohybují ve směru toku energie (Poyntingova vektoru). (mpeg, 4 MB)

V druhé animaci si prohlédněte vybrané silokřivky v kvazistatické oblasti v blízkosti dipólu. (wmv, 7 MB)

Ve třetí animaci si prohlédněte 3D zobrazení silokřivek celého jevu. (wmv, 5 MB)

Záření dipólu při přepólování

Záření dipólu při přepólování. Animace ukazuje tvar zářivého pole vytvářeného elektrickým dipólem, jehož dipólový moment se v průběhu animace právě otočí do opačného směru. (mpeg, 2 MB)

Vytvoření elektrických polí

Vytvoření elektrických polí. Animace ukazuje hypotetické mechanické zařízení, které oddělí náboje a vytvoří elektrický dipól. Na počátku máme záporný a kladný náboj lokalizovaný na stejném místě. Výsledný náboj je nulový a v celém prostoru je nulové i elektrické pole. Každý z nábojů je připojen k tyči. Tyče jsou odtaženy stranou. V okamžiku, kdy jsou tyče roztaženy na maximální vzdálenost, jsou náboje nepatrně vzájemně posouvány. Po čase T zůstanou náboje v pevné vzdálenosti od sebe. Oddělení nábojů způsobuje vznik elektrického pole. Nejprve vidíme zářivý pulz velikosti cT, který se šíří rychlostí světla směrem od nábojů. Po vymizení pulzu se ustálí statické elektrické dipólové pole. (mpeg, 8 MB)

Vyzařování ze čtvrtvlnné antény

Vyzařování ze čtvrtvlnné antény. Animace ukazuje elektrické dipólové záření ze čtvrtvlnné antény. Záření generované touto anténou má vlnovou délku rovnou čtyřnásobku poloviční délky antény. Uprostřed antény je řídící střídavý signál, jehož frekvence je taková, že vytváří signál s vlnovou délkou čtyřikrát delší než je poloviční délka antény neboli dvakrát větší, než je délka celé antény. Elektrické silokřivky se pohybují ve směru Poyntingova vektoru. (mpeg, 2 MB)

Zářivé pole čtvrtvlnné antény

Zářivé pole čtvrtvlnné antény. V animaci si můžete ze všech stran prohlédnout pole kolem čtvrtvlnné antény ve fixním okamžiku. (mpeg, 5 MB)

Zářivé pole čtvrtvlnné antény

Zářivé pole čtvrtvlnné antény (interaktivní). V animaci si můžete ze všech stran prohlédnout pole kolem čtvrtvlnné antény ve fixním okamžiku.

Scénu můžete natáčet za pomocí myši. Zoomovat je možné myší při stisknuté klávese CTRL. (shockwave)

Elektrické a magnetické pole rovinné vlny

Elektrické a magnetické pole rovinné vlny. V animaci vidíte elektrické a magnetické pole rovinné vlny. Elektrické a magnetické pole je navzájem kolmé a obě pole jsou kolmá na směr šíření. (mpeg, 2 MB)

Vytváření rovinných vln

Vytváření rovinných vln. Aplet ukazuje vznik elektromagnetického záření za pomoci kmitající nabité plochy. (java)

Aldebaran Homepage