• • • ASTROSOUSTŘEDĚNÍ 2022 – PŘIHLÁŠKA • • •

V případě, že budu vybrán, se zavazuji uhradit poplatek za Astro do 7 dnů od obdržení potvrzení o přijetí emailem. Poplatek činí: 1 000 Kč (studenti), 1 500 Kč (nestudenti), 500 Kč (přednášející).

jméno:
příjmení:
student: studuji
nestuduji
rok narození:
adresa:
email:
(poznámka:)

  

• • • ASTROSOUSTŘEDĚNÍ 2022 – PŘIHLÁŠKA • • •

ÚVODNÍ STRÁNKA
PROGRAM

Astro 2022