Z cesty

m01m02m03m04Lokalita první: Makotřasy

Velká čtvercová příkopová stavba u Makotřas byla objevena na šedesátihektarovém sídlišti z mladší doby kamenné při stavbě silnice Praha-Slaný, která vede ve směru úhlopříčky stavby. Při stavbě silnice bylo archeologocké naleziště kompletně zničeno. Na straně jedné považována za nejvýznamnější archeoastronomický nález u nás, na straně druhé je smysl stavby zpochybňován. Rohy čtverce na této úhlopříčce jsou ve stejné výši 302 m. V tomto směru zapadalo Slunce o letním slunovratu. Dle Z. Horského byla označena za „paleoastronomickou strukturu”, orientovanou na slunovratové Slunce, nejsevernější východ Měsíce a západ nejjasnější hvězdy v Orionu.

m05m06m07m08m09m10m11m12Lokalita druhá: Byseň

Na poli nad vesnicí je neolitický rondel (5000 l. př. n. l.), který  byl objeven a zároveň zničen při hluboké orbě v roce 1952. Umožňuje ze svého středu pozorovat východ Slunce o letním slunovratu, kdy je vycházející slunce v zákrytu s Řípem a bližším kopcem Řípcem. Lunární měsíc před slunovratem a lunární měsíc po slunovratu vychází Slunce při pozorování z téhož místa v sedle Bezdězu.

m13m14m15m16m17m18m19m20m21m22m23m24Lokalita třetí: Klobuky, menhir

Poblíž obce Klobuky na Slánsku stojí největší český menhir, známý pod jménem Zkamenělý pastýř. Váže se k němu pověst - při každém zvonění v klobuckém kostele postoupí o jeden krok blíže ke kostelu; až tam dojde, nastane konec světa. Menhir je znám i pod dalšími názvy - Kamenný muž, Zkamenělec či Zkamenělý slouha. Magoři si tu dobíjejí energii.

m25m26m27m28m29m30m31m32m33m34m35m36m37m38m39m40m41m42m43m44m45m46m47m48Obří buk

Tento buk se vyznačuje pravidelnou mohutnou korunou o průměru 26 metrů. Je vysoký 14 metrů a má obvod 526 cm. Je starý více než 350 let. Je součástí naučné stezky Novostrašicko.

m49m50m51m52m53m54m55m56Lokalita čtvrtá: Mšecké Žehrovice

Mšecké Žehrovice je středočeská vesnice známá zbytky starokeltské svatyně. Zde byla nalezena proslulá kamenná socha ukazující hlavu keltského bohatýra. Je to nejvýznamnější keltský předmět nalezený v Čechách. V místě, které jsme navštívili jsou patrné staré valy. Mšecké Žehrovice je také název planetky. V blízkosti velká farma s koňmi.

m57m58m59m60m61m62m63m64