14_Artemid
Artemidin chrám: Jeden z divů světa v Efezu. Ze 125 sloupů zbyl jeden jediný a ještě na něm dnes bydlí čápi.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
< home >