INTRO ZATMĚNÍ FOTKYVIDEADENÍČEK IVAN DENÍČEK MIREK

36°49.936′ N
31°25.680′ E

Pravým tlačítkem stáhnete animaci stmívání krajiny složenou z 61 snímků fotografovaných každé dvě minuty digitálním fotoaparátem KODAK DCS Pro 14n (3,4 MB, avi/CINEPAK).

Animace zatmění

Pravým tlačítkem stáhnete animaci zatmění složenou ze 72 snímků (415 kB, avi/divx). Fotografie pořídil Ivan Havlíček fotoaparátem Nikon F80, objektivem MTO 100/1000 na film Fuji 200 ASA, 50. snímek Jan Pacák, Canon EOS 300D DIGITAL. V úplné fázi byla fotografována korona pomocí sérií snímků v různých časech, proto korona „problikává“. Animaci zpracoval Jiří Hofman.

Chromosféra Slunce při zatmění

Fotografie chromosféry těsně po druhém (začátek úplné fáze, nalevo) a těsně před třetím (konec úplné fáze, napravo) kontaktem. Fotografie pořídil Ivan Havlíček fotoaparátem Nikon F80, objektivem MTO 100/1000 na film Fuji 200 ASA.

Protuberance viditelné po druhém kontaktu (začátek úplné fáze) na východní straně Slunce. Expozice 1/750 s, Nikon F80, objektivem MTO 100/1000 na film Fuji 200 ASA.

Protuberance a Bailyho perly viditelné při třetím kontaktu na západní straně Slunce. Expozice 1/250 s, Nikon F80, objektivem MTO 100/1000 na film Fuji 200 ASA. Nerovnoměrnosti povrchu Měsíce způsobují jev popisovaný jako Bailyho perly – paprsky fotosféry nevystupují zpoza Měsíce jako souvislý pruh. Bailyho perly jsou nejlépe pozorovatelné při třetím kontaktu.

Kompozitní snímek

Kompozitní snímek korony Slunce složený z pěti snímků. Nejbližší část při povrchu Slunce Je fotografována krátkou expozicí (1/750 s) a je složena ze dvou snímků (při začátku a konci úplné fáze). Ostrá hrana ve vnitřní koroně odpovídá pohybu Měsíce za cca 3 minuty zatmění. Na snímku jsou proto vidět i protuberance pozorovatelné při začátku zatmění (vlevo nahoře) a i při konci zatmění (vpravo dole). Další snímky byly přidány po mezikružích podle rostoucí doby expozice a „sešity“ pomocí Gaussova radiálního filtru. Výsledná kompozice byla dále zpracována metodou radiální masky. Jednotlivé snímky kompozice: Ivan Havlíček (Nikon F80, objektivem MTO 100/1000, Fuji 200 ASA), Jan Pacák (Canon EOS 300D DIGITAL). Kompozici zpracoval Petr Kulhánek.

Stejný snímek jako předchozí, ale s vyšší úrovní kontrastu. Povšimněte si, jak struktury ve vnitřní koroně sledují oblasti protuberancí. Dobře patrné je také plazma radiálně sledující silokřivky magnetického pole v polárních oblastech. Kompozici zpracoval Petr Kulhánek.

Filtry...

Výsledek hraní si s filtrem „Místní korekce“ v programu Corel Photopaint. Struktury v koroně jsou dobře patrné.

Teplota a vlhkost

Teplota a vlhkost vzduchu ve výšce 2 metry nad zemí před a v průběhu zatmění.- Měřeno meteorologickou stanicí SEMM V2 zapůjčenou hvězdárnou a planetáriem v Plzni.

teplota v různé výšce

Teplota měřená v různé výšce třemi čidly, jedno z nich bylo pod zemí. Čidla jsou součástí meteorologické stanice SEMM V2.

Intenzita slunečního světla a albedo

Intenzita dopadajícího (I) a odraženého (Ir) slunečního světla (ve W/m2) měřené modulem SPM ve výšce 2 metry nad zemí a z ní určené albedo (odrazivost zemského povrchu). Modul je součástí meteorologické stanice SEMM V2.

Intenzita slunečního světla a osvětlení

Intenzita dopadajícího (I) a odraženého (Ir) slunečního světla (ve W/m2) a osvětlení (v luxech) měřené modulem SPM ve výšce 2 metry nad zemí. Modul je součástí meteorologické stanice SEMM V2.

Intenzita slunečního světla a teplota

Intenzita dopadajícího (I) slunečního světla (ve W/m2) měřená modulem SPM ve výšce 2 metry nad zemí porovnaná s křivkami naměřené teploty v různých výškách nad povrchem země. Čidla jsou součástí meteorologické stanice SEMM V2.

Intenzita slunečního světla a barevná teplota

Intenzita dopadajícího (I) a od země odraženého (Ir) slunečního světla (ve W/m2) a jeho barevná teplota (Tc). Povšimněte si, že v úplné fázi je barevná teplota posunuta až k 10 000 K, tj. k modrému konci spektra. Pozorovatel vidí přímé světlo horké korony a rozptýlené světlo fotosféry (nejvíce je rozptylována modrá barva).

Detail barevné teploty v úplné fázi

Intenzita dopadajícího (I) slunečního světla (ve W/m2) a jeho barevná teplota (Tc) v úplné fázi zatmění. Pozorovatel vidí krajinu osvětlenou modrým kovovým svitem korony a rozptýleného světla. Červené světlo způsobuje červánky na obzoru.

RGB komponenty barevné teploty světla

Barevná teplota světla v průběhu zatmění (Tc) a zastoupení barvy jednotlivých komponent R, G a B měřené barevným kolorimetrem.

Rychlost větru

Rychlost větru měřená modulem WAM (Wind Anemometer Module) v průběhu zatmění.  Modul je součástí meteorologické stanice SEMM V2.

Směr větru

Měření směru větru (azimutu) modulem WAM v průběhu zatmění. Vítr foukal převážně od Západu. Modul je součástí meteorologické stanice SEMM V2.

home