SEE 2005 -  Granada

Granada je městem se snad vůbec největším maurským dědictvím ve Španělsku. Kromě města samého je ale v Granadě ještě něco naprosto jedinečného. Nad Granadou se jako orlí hnízdo totiž tyčí jedna z nekrásnějších staveb kontinentu, slavná Alhambra. Od 13. do 15. století byla Granada hlavním městem posledního muslimského království na Pyrenejském poloostrově. Muslimům na Pyrenejském poloostrově se říkalo Maurové, podle jejich provincie Mauretánie v severozápadní Africe. Muslimské Španělsko bylo známé jako Al Andalus, z čehož je odvozen název dnešní španělské provincie Andalusie.

Město založili již Vizigóti, kteří postavili první opevnění a položili základy pozdější pevnosti Alcazaba. Muslimové město obsadili v roce 711 a dali mu jméno Karnattah, z něhož vznikl název Granada. Po pádu Córdoby a Sevilly se v polovině 13. století stala Granada poslední baštou muslimů ve Španělsku. Mohammed ibn Yousouf ibn Nasr zde založil Nasridovskou dynastii a založil nezávislý emirát Granada. Nasridsovská Granada se postupně stala nejbohatším městem středověké Evropy především díky dvěma stoletím rozmachu obchodu a umění.

Až do roku 1476 odváděla Granada Kastílii tribut. Po nástupu posledního vládce Granady Boabdila roku 1482 došlo ke zmatené občanské válce. Křesťanská vojska, která toho roku vpadla do země tak mohla využít vnitřní nestability a zmatku. Roku 1492 se jim podařilo postoupit až k samotnému hlavnímu městu. Po osmi měsících obléhání se Boabdil rozhodl dobrovolně město vydat, aby zabránil jeho zničení. Přesně 2. ledna 1491 při slavnostní ceremonii do města vstoupili vítězní „Katoličtí králové“ Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský.

SEE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72