SEE 2005 - Sevilla

Rušná a živá Sevilla je srdcem celé Andalusie. Maurská a zároveň křesťanská, tato křehká rovnováha mezi oběma tvářemi Sevilly se táhne celou její historií. Muslimové ovládali Andalusii po osm století, křesťanská tradice sahá až do 1. století našeho letopočtu. Roku 712 nadvládu nad Andalusií převzali Almohadští Maurové. V 11. a 12. století byla Sevilla hlavním městem muslimského Španělska. To trvalo až do roku 1248, kdy Sevillu dobyl Ferdinand III. a připojil ji ke svému katolickému království.

Hlavní město Andalusie leží na řece Río Quadalquivir, která je odtud splavná až do Atlantského oceánu. Bohatství Seville přineslo Kolumbovo objevení Ameriky a již přímo ze Sevilly po této vodní cestě vypluli další objevitelé jako Amerigo Vespucci a Fernando Magellan.

"Postavme katedrálu tak nádhernou a tak velkou, že nás bude celý svět považovat za blázny." Tato slova stála za stavbou sevillské gotické katedrály, která byla vystavěna na místě stržené Almohadské mešity v letech 1401 až 1507. Stavba trvala skutečně více než sto let, ale výsledné dílo překonalo vše, co bylo dosud v Evropě vytvořeno. Nejnavštěvovanějším místem v katedrále je náhrobek Kryštofa Kolumba, i když není jisté zda jsou právě zde skutečně uloženy jeho ostatky.

Typickou působivou siluetou Sevilly je 97 m vysoká věž Giralda, někdejší minaret mešity přestavěný na zvonici katedrály. Na věž může vyjet jezdec na koni.

SEE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36