SEMINÁŘ MAJITELŮ A KONSTRUKTÉRŮ
AMATÉRSKÝCH DALEKOHLEDŮ (2001)Ve dnech 5.10 až 7.10. se konal Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů v Rokycanech. Akce se z naší skupiny Aldebaran zúčastnili Petr Kulhánek a Pavel Břichnáč, který je autorem fotografií. Přinášíme krátkou obrazovou reportáž, která je ale nutně jen pohledem z našeho zorného úhlu.