Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

1. 3. 2018
497. přednáška
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Moderní biosenzory - principy, materiály a řešení aktuálních výzev v medicíně
8. 3. 2018
498. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.(FEL, ČVUT v Praze):
Radioastronomie – druhé okno do vesmíru
Další přednášky připravujeme

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage