Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

12. 10. 2017
486. přednáška
doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
O hodnotách a poselství vědy (a fyziky)
19. 10. 2017
487. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Elektromagnetický vesmír aneb od Birkelanda k magnetarům
26. 10. 2017
488. přednáška
PhDr. Pavel Toufar, Ing. Karel Frýd (Art Centrum Záhoří):
Vzpomínky na program Apollo a budoucnost pilotovaných letů k Měsíci
V rámci přednášky budou promítány dobové filmy z jednotlivých misí programu Apollo s komentářem Dr. Toufara.
2. 11. 2017
489. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Od Velkého třesku k protonové radioterapii
9. 11. 2017
490. přednáška
MUDr. Jakub Albrecht (Psychiatrická klinika, VFN v Praze):
Neuromodulační metody léčby duševních poruch
14. 11. 2017 – POZOR! Přenáška se koná v úterý 14. 11. 2017 v posluchárně 135
491. přednáška
prof. Harold A. Sackeim, Ph.D. (Columbia University New York, USA):
Electroconvulsive therapy in the Age of Brain Stimulation: Past, Present, and Future
Přednáška bude v anglickém jazyce.
23. 11. 2017
492. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Velké astronomické objevy za Velkou louží a ještě něco navíc
30. 11. 2017
493. přednáška
Mgr. Jakub Rozehnal (Astronomický ústav UK a Štefánikova hvězdárna):
Hudba sfér aneb zvukové vlny jako zdroj informací o vesmíru
7. 12. 2017
494. přednáška
Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.):
Deformace dvourozměrných materiálů
14. 12. 2017
495. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost):
Když záření léčí
21. 12. 2017
496. přednáška
MUDr. Pavol Šajgalík (MAYO Clinic, Rochester, USA):
Regulácia kardio-vaskulárného systému – základné fyziologické a patofyziologické reakcie.

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage